#FREERAIF  
 
1,138,594
Počet podpisov z celého sveta